Typu split

   

 

Tak zwany „hydrobox“ to stacja przekazywania uzyskanego ciepła, doprowadzanego z zewnątrz przewodem czynnika chłodzącego. 
Za pomocą zintegrowanego wymiennika ciepła, dostarczane ciepło jest przekazywane do obiegu instalacji ogrzewania. Woda krążąca w układzie ogrzewania zasila niskotemperaturowy system grzewczy. Kiedy zasobnik ciepłej wody potrzebuje ciepła, obieg grzewczy zostaje skierowany do niego przez zewnętrzny zawór przełączający i za pomocą wymiennika ciepła podgrzewa wodę do łazienki i kuchni. 

Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z otaczającego powietrza. Przez obieg chłodzenia pobrane ciepło jest „pompowane” na wyższy poziom temperatury, a następnie poprzez obieg czynnika chłodzącego przekazywane do budynku, do modułu grzewczego znajdującego się w hydroboxie.