Jednostka rekuperacyjna CWL-D

 
CWL-D-150 to zdecentralizowane urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła, zapewniające bezpośrednią wentylację nawiewną oraz wywiewną pomieszczeń mieszkalnych przez śianę zewnętrzną udynku (stand-alone-unit).
 

Zalety komfortowej centrali wentylacyjnej CWL-D-150:

 • odzysk ciepła jawnego i utajonego przy zastosowaniu higroskopijnego wymiennika ciepła (w odniesieniu do wilgotności), sprawność odzysku ciepła maks. 92,2%,
 • cicha praca dzięki zastosowaniu wentylatorów z zagiętymi do tyłu łopatkami o dużej średnicy, z niską prędkością obrotową,
 • dzięki temu, aż do temperatury zewnętrznej -12°C, jest możliwe dostarczanie, także w zimie, dostatecznej ilości powietrza nawiewnego (wentylacja zbilansowana),
 • zintegrowany czujnik CO2 dla zapewnienia wysokiego komfortu jakości wentylacji,
 • automatyczna funkcja ochrony przed zamarzaniem od -12°C,
 • zastosowane seryjnie filtry klasy F7 na nawiewie powietrza, są szczególnie korzystne dla osób z wrażliwymi drogami oddechowymi lub dla lokalizacji z dużą zawartością pyłów w powietrzu atmosferycznym (np. w sąsiedztwie ruchliwych tras komunikacyjnych),
 • nie jest konieczne stosowanie kanałów nawiewnych i wywiewnych,
 • centrala może być zastosowana w różnych warunkach zabudowy, z możliwością odchylania drzwi rewizyjnych w lewo (rozwiązanie standardowe) lub w prawo.

Funkcje regulacyjne:

 • automatyczna regulacja zawartości CO2 w pomieszczeniu,
 • możliwość obsługi ręcznej,
 • ustawianie poziomów wentylacji (5, 10, 20 m3/h),
 • możliwość ustawienia przerwy w pracy,
 • funkcja Boost (możliwość pracy ze zwiększoną wydajnością), funkcja wentylacji nocnej w lecie.