Nagrzewnice LH

Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane jest powietrzu przepływającemu przez wymiennik ciepła woda-powietrze.

Ruch powietrza uzyskuje się dzięki pracy wysokosprawnego wentylatora osiowego. Urządzenia te stanowią doskonałe rozwiązanie dla systemu ogrzewania pomieszczeń o dużej kubaturze. Ogrzane powietrze zostaje rozprowadzone w powietrzu przez nawiewniki. Regulowane żaluzje pozwalają na równomierny rozpływ powietrza w pomieszczeniu.

Urządzenie może pracować na powietrzu obiegowym, mieszanym lub świeżym. Pozwala to na proste połączenie funkcji grzewczej i wentylacyjnej.

Szeroka gama urządzeń oraz osprzętu pozwala na zastosowanie ich w różnych pomieszczeniach o odmiennym przeznaczeniu.

nagrzewnica_lh

Zalety nagrzewnic powietrza LH

  • wysoka efektywność
  • szybkie osiągnięcie oczekiwanej temperatury
  • szeroki zakres mocy i wydajności powietrza
  • montaż naścienny lub sufitowy
  • możliwość połączenia funkcji grzewczej i wentylacyjnej
  • niskie koszty inwestycji, eksploatacji i konserwacji