Montaż palnika olejowo-gazowgo 560 kW oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej

Montaż palnika olejowo-gazowego 560 kW oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej.