Bielsko-Biała

Wykonanie instalacji wod-kan.,c.o. oraz kotłowni na kotle gazowym WOLF CGS-2-24 kW z automatyką pogodową WOLF BM-2.